Sri Aurobindo Intitute of Medical Sciences Medical College & Hospital
From 23rd – 25th November, 2007 at Indore (MP)

ORGANIZING COMMITTEE
Patron
Dr. Vinod Bhandari
Dr. Mrs Manjushree Bhandari
Advisory Committee
Dr. B.C Chhaparwal
Mr. Pokharna
Mr. Anil. Jain
Organizing Chairman
Dr. Mrs S. Bose
Organizing Vice Chairman
Dr. P.K. Bajaj
Organizing Secretary
Dr. Akhouri R. S. Sinha
Joint Organizing Secretary
Dr. K Saxena
Dr. Shaikh M Khaliq
Treasurer
Dr. A. Mishra
Asstt. Secretary
Dr. Vandana Verma
Dr. Deependra Sharma
Dr. R.K. Shrivastva
Dr. Manish Mishra
Dr. Rashmi Kulkarni
Dr. Subodh Kumar
Dr. Preeti Jain

OFFICE BEARERS FOR 2006-07
President
Dr. Subimal Chaudhary
President Elect
Dr. Shanthi Naidu
Hony. Secretary
Dr. V. Govindaraju
Hon. Executive Secretaries
Dr. S. Sanjeevi Rao
Dr. BC Kabi
Hon. Treasurer
Dr. Shaheena Banu
Editor in Chief of Journal
Dr. C.R. Maithy
Editor of Journal
Dr. Basudev Bhattacharya
Editor of AMBI News letter
Dr. V. Govindaraju

Executive Members
Dr. Suhasini (AP)
Dr. Rita Chanka Koti (Assam)
Dr. Uday Kumar (Bihar)
Dr. Jasbinder Kaur (Chandigarh)
Dr. P.K. Patra (Chhatisgarh)
Dr. Dinesh Puri (Delhi)
Dr. Chitra Dhume (Goa)
Dr. Chandan Chakrabarty (Gujrat)
Dr. Veena Singh Gehlot (Haryana)
Dr. Santosh Kumar (Jharkhand)
Dr. H.S. Virupaksha (Karnataka)
Dr. MP Sreedharan (Kerala)
Dr. Akhouri R. S. Sinha (MP)
Dr. Praduman Singh (Maharashtra)
Dr. T. Rajen Singh (Manipur)
Dr. HL Sohshang (Meghalya)
Dr. Renu Agnihotri (Nepal)
Dr. Manorama Swain (Orissa)
Dr. B.D. Toora (Pondicherry)
Dr. Navjot Kaur (Punjab)
Dr. Pratibha Chauhan (Rajsthan)
Dr. W. Ebenezer William (Tamilnadu)
Dr. Chinmoy Biswas (Tripura)
Dr. Javin Bishnu Gogi (Uraranchal)
Dr. Debabrath Dash (UP)
Dr. M.C. Mondal (WB)