Head Office
 Dr V Govindraju

President
Dr Gurupadappa

President Elect

Dr Pramod Ingle

Vice President
 Dr Anju Jain

Honorary Secretary
 Dr Shanthi Naidu

Joint Secretary
 Dr Shivani Jaswal

Zonal Representatives

Name AMBI No Contact No Email ID
North Dr Himanshu Nagpal HR/18 09896091633 dhvn25@gmail.com
South Dr A Pullaiah TS/2015/49 09963110722 pullaiahakine@gmail.com
East Dr M K Mandal OR/4 09437080136 manmath.mandal@gmail.com
West Dr Ramesh Pradhan GJ/2014/61 09537729720 romu11@rediffmail.com
Centre Dr Eli Mohapatra OR/39 8518881722 elimohapatra2011@gmail.com

 

 

                                                                                                    

Journal

Editor-in-Chief                      Dr Anju Jain

Advisor                                   Dr Basudev Bhattacharya

Dr Sreeniwas

Joint Editors                          Dr Binita Goswami

Zonal representatives for Journal                                                                                             

                                                 North: Dr Mohit Mehandiratta

South: Dr Akila

East: Dr Rohini Goswami

West: Dr Shilpa Asagaonkar

        

State Representatives

AMBI No. Contact no Email

NORTH

Delhi Dr  Neera Sharma DL/2016/139 09811484822 neera_sharma79@yahoo.com
Haryana Dr Ashuma Sachdeva HR/19 08708746678 ashuma03@gmail.com
Punjab Dr Brinder Chopra CH/03 09872004832 brinderc@ymail.com
Chandigarh Dr Seema Gupta CH/12 09646121661 dr.seemasingla@yahoo.com
Himachal Pradesh
Jammu Kashmir Dr Rachna Sabharwal JK/2014/03 09419112817 rachnamahajan71@yahoo.com
Uttarakhand Dr JB Gogoi UK/01 9997249665 drjbg@rediffmail.com
Uttar Pradesh Dr Kamna Singh 8439433152 dr.kamna.singh@gmail.com

EAST

Assam Dr Madhurima AS/2016/75 08812835396 madhurima_bora@radiffmail.com
Bihar Dr Rekha Kumari BR 32 09771474715 rekhaigims@gmail.com
West Bengal Dr Susrutha Sen WB/75
Orissa Dr Nirupama Devi OR/16 nirupamadevi1969@yahoo.co.in
Arunachal Pradesh Dr Nirensingh Koch ML/2016/06 09366002319 drnirensinghkoch@yahoo.com
Manipur
Tripura -Mizoram
Meghalaya

WEST

Gujarat Dr.Chandrakant P.Kamariya GJ/13 09974704287 drkamariya@gmail.com
Maharashtra Dr Mehgna MH/20
Rajasthan Dr Harjeet Singh RJ/4 drharjeetsingh26@gmail.com
Goa

SOUTH

Andhra Pradesh Dr MM Suchitra AP/119 suchitra.m@rediffmail.com
Telangana Dr Noorjahan TS/2015/25 m_noorjahan@yahoo.co.in
Karnataka Dr Vijaya Kumari KA/208 09880384809 drvvijayakumari9@yahoo.com
Kerela Dr Simi Sam KL/2014/17 9495021988 simi121988@gmail.com
Tamil Nadu Dr Rama Devi ramagn@hotmail.com
Puducherry

CENTRAL

Madhya Pradesh Dr Suryabhan Lahanu Lokhande MH/2013/134 08888865479 lokhandesuryabhan@gmail.com
Jharkhand Dr Kehkasha JH/6 09716773299
Chhattisgarh